www.waardig-wandelen.nl

Welkom

 Op deze Bijbelstudie site

N.B. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw site:

Waardig-Wandelen.nl

We hopen de nieuwe site in het najaar van 2017 aan u te kunnen presenteren 

 

 

 

 

Het doel van deze site is om Gods Woord in het licht te stellen.
We willen trachten uit te leggen, wat de "
Bediening van het Geheimenis" inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven
in God, de Schepper van alle dingen.
( Efeze 3:9 )


"Waardig Wandelen" is een Bijbelstudie-website. De bijbelstudies geven vaak een andere vernieuwende kijk op Gods Woord. Steeds willen we trachten rechte voren te trekken bij de uitleg van Gods Woord. 

 

Deze site is volledig onafhankelijk, en de enige basis van de bijbelstudies is Gods onfeilbaar Woord. 

 

Het betreft de bovenhemelse roeping van Christus en Zijn gemeente. Deze boodschap van Paulus, bestemd voor gelovigen in deze tijd, werd door de officiële kerken afgewezen. Kerkleer, traditie, dogma's en leringen van mensen zijn er voor in de plaats gekomen.

Wij proberen deze vergeten boodschap uit Gods Woord, die de apostel Paulus in zijn laatste brieven mocht verkondigen, weer onder de aandacht te brengen.

 

"Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid."

(2 Tim 2:15)

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

jan niemeijer | Antwoord 01.02.2014 11.15

Prima doorgaan zo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

12.04 | 11:24

Maar zegt u nu eens waar u terecht bent gekomen komende uit de Geref. Kerk (evenals ik) waar komt u zondags samen?

...
08.03 | 22:20

bedankt,heel leerzaam

...
01.02 | 11:15

Prima doorgaan zo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...
17.12 | 23:09

erg bemoedigend

...
Je vindt deze pagina leuk