Bijbelstudie "De Profeet Elisa"

De Profeet Elisa

 

Inhoud

 

Inleiding..........................................................

Deel 1

De profeet Elia...................................................

 

Elia's tocht naar Horeb..........................................

 

De openbaring Gods in Horeb..................................

 

De roeping van Elisa.............................................

Deel 2

De reis van Elia en Elisa........................................

 

De wens van Elisa................................................

 

 

Elisa maakt het water te Jericho gezond (1e wonder)

Deel 3

De mens en water..............................................

 

Israël en het water.............................................

 

Het water van Jericho.........................................

 

Het zout in het water..........................................

Deel 4

Een nieuwe schotel.............................................

 

 

De spottende knapen van Bethel (2e Wonder)...........

Deel 5

Vandaar ging hij naar Bethel..................................

 

Kleine knapen...................................................

Deel 6

Kom op = Ga op.................................................

 

Het getal 42.....................................................

 

De berg Karmel.................................................

 

 

De Olie der Weduwe (3e Wonder)..........................

Deel 7

Wonderen en tekenen..........................................

 

Lege vaten.......................................................

 

Volle vaten......................................................

 

Olie...............................................................

 

De Weduwe = Beeld van Israël................................

Deel 8

Een Kruikje = Een Rijsje.......................................

 

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan..............

 

Leven en overvloed.............................................

 

 

De Sunamitische en haar Zoon (4e Wonder)..............

Deel 9

Door het Geloof.................................................

 

Sunem in Jizreël................................................

 

De profeet Hosea...............................................

 

Bovenkamer = Bovenzaal......................................

Deel 10

Leven door te sterven..........................................

 

Uit het land.....................................................

 

In het land.......................................................

 

Onze positie.....................................................

 

 

De Dood in de Pot (5e Wonder).............................

Deel 11

Wet tegenover genade.........................................

 

Genade anti (= in plaats van) Genade.......................

 

Wedergeboorte = Gilgal........................................

 

De wijnstok(ken) en de wijngaard...........................

 

Meel = Brood (des Levens......................................

Deel 12

Leven door Het Brood des Levens............................

 

 

Eerstelingen (6e Wonder)....................................

 

Eerstgeborene...................................................

 

Twintig gerstebroden..........................................

 

Honderd (man)..................................................

 

Leven en Overvloed............................................

 

 

De genezing van Naäman (7e Wonder)....................

Deel 13

Naäman's reis...................................................

 

Elisa handelt in opdracht......................................

 

Niet door werken der wet.....................................

 

In Israël..........................................................

 

In de Jordaan....................................................

 

God is rechtvaardig.............................................

 

De gezonden "bode"............................................

Deel 14

Religie............................................................

 

God vraagt Gehoorzaamheid = Geloof.......................

 

Leugen "baart" leugen..........................................

 

Volkomen Verlossing...........................................

 

 

Elisa doet het ijzer op het water drijven (8e Wonder)

Deel 15

Gangbare uitleg.................................................

 

Boodschap voor Israël..........................................

 

De Profeten......................................................

 

Naar de Jordaan................................................

 

Het IJzer = type van Christus.................................

 

Het IJzer = type van de Wet...................................

 

Het IJzer = type van Israël....................................

 

Het IJzer komt bovendrijven..................................

 

Het Hout.........................................................

Deel 16

Palmbomen......................................................

 

God komt tot Zijn doel.........................................

 

Christus centraal in Gods Woord..............................

 

Slot...............................................................

 

 

 Tekst volgt later

 

Tekst volgt later.  

 

Jericho 2007 (Zie volgende afbeelding de plattegrond)

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

16.07 | 08:19

Weet u wat u hier boven schrijft is niet de waarheid, de beste waarheid is: kom een keer luisteren of een weekend b.v. op de Betteld daarna geeft u commentaar.

...
12.04 | 09:24

Maar zegt u nu eens waar u terecht bent gekomen komende uit de Geref. Kerk (evenals ik) waar komt u zondags samen?

...
08.03 | 21:20

bedankt,heel leerzaam

...
01.02 | 10:15

Prima doorgaan zo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...
Je vindt deze pagina leuk