Reacties van Lezers

Wanneer ik een reactie van lezers op de site plaats, doe ik dat alleen annoniem OF met toestemming van de schrijver, en wanneer het tot opbouw van de lezers is.

(er staan tot 18-05-2015 twee reacties op de site:

Reactie 1

Beste broeder Boersma
 
Ik heb de bijbelstudie "De leugen regeert" gelezen, maar hoe moet ik dan die bevrijdingsdiensten zien van Wilkin v.der Kamp e.d. Dat zijn toch christenen?
Die dan wel een andere visie hebben, zij hebben het dan niet goed begrepen w.s .........zij zien het niet zoals u.......maar zijn die diensten dan niet van God?

Een bijbelstudiegenoot van mij gaat daar telkens heen en ik zeg dan dat ze dat beter niet kan doen, maar ik weet niet wat ik moet antwoorden als zij vraagt, waarom dan niet?
Kan ik dan zeggen, omdat die genezingen niet meer voor deze tijd zijn....zij zegt dan wel dat er velen bevrijd en genezen worden.....ik vind dit moeilijk om onder woorden te brengen....omdat het bij mij nog niet goed duidelijk is......
 
Wat kan ik het beste doen, volgens U?
 
Vriendelijke groet

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mijn antwoord:

De leer van Wilkin van de Kamp

 

Nadat Van de Kamp zestien jaar in het onderwijs heeft gewerkt is hij in 1999 voorganger geworden in de Euregio christengemeente. Van de Kamp is oprichter en directeur van de stichting ‘Geboren om vrij te zijn’ Dit is een organisatie die zich bezig houdt met bevrijdingspastoraat.

 

Het verlangen van Wilkin van de Kamp en zijn team is dat mensen hun vrijheid en identiteit in Christus zullen ontvangen. Dit doen ze door middel van seminars, cursussen, conferenties en toerustingsdagen. Ook worden er onder de naam ‘Geboren om vrij te zijn’ boeken, cd’s en dvd’s uitgegeven. Wilkin van de Kamp heeft ook het boek 'Zeven stappen op weg naar vrijheid' geschreven, waarin hij een ander evangelie verkondigt. Er is een Vrij Zijn Bijbelschool waarbij men met behulp van het handboek voor bevrijding leert hoe men demonen kan uitdrijven, vloeken verbreken en hoe men zich los kan maken van emotioneel ongezonde banden.

 

De lijfspreuk van het team van ‘Geboren om vrij te zijn’ is: Want u bent geboren om vrij te zijn. Gal. 5:13. Als we deze tekst in de bijbel opzoeken dan heeft deze een andere betekenis als er door Van de Kamp en zijn team aan wordt gegeven. Dit is de volledige tekst:

  • Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.” (Gal.5:13)

 

Hier heeft de bijbel het niet over demonische gebondenheid of belasting. Paulus spreekt hier tegen de Galaten om hen te wijzen dat ze zijn vrijgekocht van de Mozaïtische wet en de ceremonies die daar bij hoorden.

 

Ja, de galaten brief was eigenlijk geschreven aan de Joden, die in Christus geloofden, maar zich nog steeds lieten binden door alles wat met de wet te maken had. En daar waarschuwt Paulus veelvuldig voor. Paulus zegt ook een paar keer: “Wie het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek.” Ze moesten leren zien op Christus, op het volbrachte werk aan het kruis.

 

Van de Kamp is niet altijd al bezig geweest met genezing en bevrijding. Wat hij nu doet is het resultaat van een traject waarin hij, zoals hij zelf aangeeft, Gods stem heeft leren kennen.

 

Dit is absoluut onmogelijk. Hij zit verstrikt in zijn eigendunkelijke wijsheid. Hij zegt dat hij Gods stem heeft leren kennen, terwijl Gods Woord heel duidelijk door het hele woord zegt dat de wonderen en tekenen uitsluitend waren bestemd als tekenen voor het volk Israël. En Gods “stem” spreekt nooit het Woord tegen.

 

Dit is wat Van de Kamp zelf hierover zegt in een interview:

  • Dat heeft mede te maken met het leren kennen van de Heilige Geest. Dat is echt de sleutel. Wat hadden de mannen en vrouwen die in de tijd van de Bijbel en in de eeuwen daarna krachtig door God gebruikt werden met elkaar gemeen? Ze hadden allemaal een bijzondere relatie met de Heilige Geest.”

 

Spreekt de bijbel over een bijzondere relatie met de Heilige Geest? De profeten hadden een diepe relatie met God. De discipelen hadden een innige relatie met Jezus. Zowel de profeten als de discipelen werden geleid door de Heilige Geest. Nergens roept de bijbel ons op om een relatie met de Heilige Geest aan te gaan.

 

Niemand kan een relatie met de Heilige geest aan gaan. In de Bijbel gaat het altijd over Gods Geest, of de Geest van God, die ons leiden wil in alle Waarheid. Nergens wordt in het Woord opgeroepen tot een relatie met de Heilige Geest.

 

Het accent ligt op grote wonderen en tekenen, zieken genezen, en demonen uitdrijven. Dit is echter niet wat de bijbel ons leert. De bijbel spreekt over de Heilige Geest als de Trooster Die ons zal onderwijzen (Joh.14:26). Paulus zegt in zijn brieven dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest(1 Kor.6:19). Dat wij vervuld worden met de Heilige Geest op het moment van onze wedergeboorte (Ef.1:13).

 

De Heilige Geest is door God gezonden zodat wij als christenen de juiste weg kunnen volgen. De Heilige Geest overtuigt van zonden, Hij leidt ons en openbaart Gods wil in ons leven.

 

De Heilige Geest is een onderpand van de erfenis die ons nog te wachten staat. Het is de Geest van God, die ons wijst op Christus en wat komen gaat, Eén die ons helpt en troost. Niet Eén die zelf op de voorgrond treedt. Niet Eén waartoe gebeden moet worden, of Die aangeroepen moet worden. Je bidt tot de Vader in de naam van Jezus. De Heilige Geest zal niet (nooit) op Zichzelf wijzen.

  •  "Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen." (Joh.16:13).

 

Van de Kamp gaat ervan uit dat christenen gebonden, of occult belast zijn en hiervan bevrijd moeten worden. Is dit ook wat de bijbel ons zegt? Wilkin van de Kamp gaat met zijn onderwijs voorbij aan de werkelijke, volledige waarde van het volbrachte werk van de Here Jezus aan het kruis. Hij heeft ons vrijgekocht van de macht van de duisternis en ons overgebracht in het Koninkrijk van God. Door te leren dat christenen onder invloed kunnen zijn van generatievloeken, gebonden kunnen zijn door demonische machten en bevrijding nodig hebben om de vrijheid in Christus te ontvangen verkondigt hij een ander evangelie wat niet klopt met wat de bijbel ons leert.

 

Tevens is hij voorzitter van de stuurgroep ‘Wij Kiezen voor Eenheid’, deze stuurgroep probeert alle mensen die zich christen noemen te verenigen zodat de scheuren tussen kerken en gemeenten, generaties en culturen (autochtone en allochtone christenen) gedicht mogen worden.

 

Het middel om dit te bereiken komt neer op het charismatiseren van alle christenen! Als iedereen charismatischer gaat denken, dan zijn we een eenheid. De bijbel roept ons op tot eensgezindheid, maar niet ten koste van de Waarheid! Samen één is een prima streven, als er maar niet aan Gods onfeilbare Woord wordt voorbij gegaan., en dat gebeurt bij de charismatisering nu juist wel.

 

Deze van der kamp wordt niet geleid door Gods Geest, maar door een andere geest, en hij is verstrikt in zijn eigendunkelijke wijsheid, die niet naar God leidt, maar die de toehoorders aan hemzelf bindt, en dat is zeer gevaarlijk. Het zou beter zijn dat hij en zijn toehoorders eens echt bijbelstudie zouden doen, om te ontdekken wat het Woord echt zegt. Dit is één en al dwaling. En dwaling komt niet van God, maar van Gods tegenstander!

Bert Boersma (september 2013)

- - - - - - - - - -- - - einde reactie 1

Reactie 2

 

Geachte N.N.,

 

Een beetje late reactie, maar op 30 november hebt u mijn site “Waardig Wandelen” bezocht. En u hebt daar een commentaar achtergelaten met de volgende inhoud: 

  • “Weet u wat u hier boven schrijft is niet de waarheid, de beste waarheid is: kom een keer luisteren of een weekend b.v. op de Betteld daarna geeft u commentaar.”

 

Dit commentaar werd naar aanleiding van een bijbelstudie op de site "Waardig Wandelen door een lezer geplaatst, en hieronder mijn antwoord: 

 

Wanneer u een broeder of een zuster bent, en u zegt dat ik niet de waarheid spreek, dat is het een dure broederplicht om mij op grond van het Woord terecht te wijzen.

 

Want ik leer uit het Woord dat we acht moeten slaan op elkaar, en indien nodig elkaar in liefde terecht te wijzen, want die terechtwijzing dient ervoor om ieder mens in Christus volmaakt (volwassen) te doen zijn (Kol 1:28).

 

Wanneer u zegt dat ik eens moet komen luisteren of een weekend naar de Betteld moet komen, dan zou dat impliceren, dat bij u of op de Betteld de waarheid naar voren komt. En dat is geenszins het geval, want ik ben zeer op de hoogte met datgene wat er op de Betteld plaatsvind, en kan dat op grond van het Woord niet onder "de Waarheid" scharen.

 

Dus wanneer u er echt van overtuigd bent dat ik op mijn site niet de waarheid breng, dan zegt u dat uit overtuiging door het Woord, anders heeft uw spreken geen zin, en dan zou ik heel blij zijn dat u mij op de onwaarheden in mijn bijbelstudies wijst, maar niet op grond van uw mening, maar op grond van het Woord van God.

 

In afwachting, met vriendelijke groet,

 

Bert Boersma, 1805-2015, boersmaklm@hetnet.nl

 

 

 

 
 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

12.04 | 11:24

Maar zegt u nu eens waar u terecht bent gekomen komende uit de Geref. Kerk (evenals ik) waar komt u zondags samen?

...
08.03 | 22:20

bedankt,heel leerzaam

...
01.02 | 11:15

Prima doorgaan zo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...
17.12 | 23:09

erg bemoedigend

...
Je vindt deze pagina leuk